Obrázek

Vize ŘSD

Dálnice jsou cesta ke společné prosperitě

My v ŘSD se díváme do budoucnosti a jsme přesvědčeni, že všichni chceme svým dětem předat Česko bohaté a prosperující. Dobrá dálniční infrastruktura sama o sobě ještě prosperitu nedělá, ale je nutnou podmínkou.

Vytváří předpoklady k tomu, aby Česko jelo. Jak obrazně, tedy směrem k úspěchu a prosperitě, tak i doslovně, tedy bez překážek, pohodlně, rychle a bezpečně. Staňte se součástí našeho týmu a pojďme dělat velké věci společně!

ŘSD v číslech

Jsme všude tam, kde nás lidé potřebují
  • 2100 zaměstnanců
  • 13 měst
  • 5168 mostů
  • 55 mld. Kč roční rozpočet
  • 7000 km dálnic a silnic I. třídy
Práce, která budí respekt!

Velikáni dopravních staveb

Pohledem Pepy Vrtala

Žijeme v době velikánů. Nekonečné dálnice, závratné mosty, obrovské stroje. A já jsem se vydal na misi, při které chci zjistit, co tyhle velikány spojuje. Inženýrské výzvy, které se staly součástí obyčejných životů. Tohle není jen příběh o některých velkých stavbách, které člověk vybudoval, je to příběh o velkém inženýrství, které mění svět, jak jej známe. Jsem Pepa Vrtal. A vydal jsem se na dlouhou cestu za nejzajímavějšími dopravními stavbami i lidmi, kteří projektují a staví opravdu ve velkém.

Obrázek

Co velkého se u nás děje?


Podívejte se na nejnovější události, které se v ŘSD odehrály

Děláme velké věci,
na které můžeme být hrdí!

Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.

Odborný ředitel Úseku kontroly kvality staveb

Na našem úseku se zabýváme v první řadě nastavením kvality jakosti pozemních komunikací v úzké spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR. Jsme takové koordinační centrum pro nastavování parametrů silnic a dálnic, které má ŘSD ve správě. Hlavní náplní je nastavení parametrů tak, aby byla kvalita silnic a dálnic co nejvyšší a jejich životnost co nejdelší.

Mgr. Michaela Slezáková

Vedoucí provozního úseku Správy Ostrava

Náš úsek má na starosti správu a údržbu stávajících silnic I. tříd v rámci Moravskoslezského kraje. Řešíme zásahy cizích investorů do našeho majetku, dopravní nehody, odstraňování billboardů, rekonstrukce mostních objektů, opravy asfaltových souvrství, výkupy pozemků nebo třeba hlukovou zátěž. Z mého pohledu je okruh činností našeho provozního úseku správy velmi zajímavý a rozmanitý.

Míša

Moji rodiče mají skvělou práci a já jsem na ně hrdý.