Analytik IKT (projektový specialista)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

 • Termín přihlášek

  4. červenec 2021

Čím se u nás budete zabývat

Na Generální ředitelství, hledáme kolegu, který bude vykonávat tyto činnosti:

 • Vedení, koordinace a správa strategických ICT projektů
 • Zodpovědnost za správu ICT projektů
 • Spolupráce s projektovými specialisty ostatních útvarů ŘSD
 • Pravidelný reporting, vedení registrů projektů v působnosti Úseku informatiky, vedení zápisů a koordinace úkolů z projektových schůzek
 • Zajištění kontroly při dodržování časových plánů, milníků a čerpání rozpočtů přidělených projektů
 • Správa, aktualizace a evidence metodických pokynů projektové kanceláře Úseku Informatiky
 • Spolupráce při nastavovaní principů projektového řízení v organizaci
 • Komunikace s interním zákazníkem a externími dodavateli

Co od Vás očekáváme

 • VŠ nebo SŠ vzdělání (u ŠŠ lze nahradit praxí – min. 3 roky)
 • Schopnost samostatného řešení svěřených úkolů
 • Technické myšlení s obecnou znalostí IT prostředí
 • Zkušenost s administrací či vedením projektů vítána
 • Systematičnost, vytrvalost
 • Organizační schopnosti, umění plánovat
 • Proaktivní přístup k řešení problémových situací, schopnost práce pod tlakem
 • Umění stanovit priority a zabývat se více věcmi najednou
 • Uživatelská znalost kancelářského balíku Microsoft Office
 • Řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič
 • Trestní bezúhonnost
 • Výborný slovní a písemný projev v českém jazyce

Co nabízíme

 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Práci v přátelském kolektivu
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenky v hodnotě 130 Kč, bezplatná jazyková výuka, příspěvek formou Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu

Ihned nebo dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Platové podmínky
12. platová třída (zařazení podle vzdělání a praxe) dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, osobní příplatek a odměny v návaznosti na pracovní výkon.

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.