Expert strategie (Koordin.,projekt. a progr.pracovník)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

 • Termín přihlášek

  4. červenec 2021

Čím se u nás budete zabývat

V rámci Odboru strategie, hledáme silného hráče, osobnost se schopností vidět věci v souvislostech, se schopností týmové spolupráce a kreativity při návrhu nových a inovativních řešení v souladu s vytyčenou strategií organizace, který bude komunikovat s kompetentními kolegy, napříč útvary o nových technologiích, který bude vykonávat tyto činnosti:

 • Aktualizace strategických dokumentů organizace dle potřeb organizačních útvarů
 • Dohled nad naplňováním strategií jednotlivých organizačních útvarů
 • Spouštění pilotních projektů pro ověření vytyčených strategických cílů
 • Pravidelný reporting o postupu naplňování vytyčených strategií a jejich cílů
 • Komunikace nových přístupů a postupů napříč organizací
 • Spolupráce a koordinace činností s projektovými manažery ostatních projektů organizace
 • Koordinace legislativních změn a požadavků v oblasti digitalizace vyplývající ze strategických projektů
 • Komunikace s vysokými školami, oborovými i mimo oborovými organizacemi v oblasti výzkumu a inovací

Co od Vás očekáváme

 • Vítáme praktické zkušenosti s prací na projektech
 • Výborné komunikační, prezentační dovednosti se schopností nadchnout, zaujmout a
 • Velmi dobré analytické schopnosti
 • Zaměřením na dosahování cílů
 • Schopnost samostatného řešení úkolů
 • Znalost Microsoft Office
 • Výhodou angličtina na komunikační úrovni
 • ŘP skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost
 • Výborný slovní a písemný projev v českém jazyce

Co nabízíme

 • Možnost podílet se na realizaci nejvýznamnějších silničních/dálničních staveb v ČR
 • Možnost stát se uznávaným specialistou v oboru
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje (školení, konference)
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, bezplatné parkování v dochozí vzdálenosti od pracoviště, zvýhodněná Multisport karta, mobilní telefon, notebook, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života s pracovním

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn v souvislosti s osobním pracovním výkonem.

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.