Geodet pro technickou podporu provozu (101-2021)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

 • Termín přihlášek

  5. prosinec 2021

Čím se u nás budete zabývat

 • Koordinace a usměrňování geodetických činností pro pozemní komunikace ve správě ŘSD ČR
 • Zpracování a kontrola geodetické a pasportní dokumentace
 • Aktivní spolupráce na projektu při tvorbě Digitální mapy veřejné správy ČR v rámci vstupů ŘSD ČR
 • Poskytování odborného servisu veškerým provozním úsekům v rámci ŘSD ČR (Generální ředitelství, Správy a Závody v celé ČR)

Co od Vás očekáváme

 • SŠ nebo VŠ oboru geodézie
 • Základní orientaci v zákonech č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí a č. 183/2006 Sb. stavební zákon, vč. jejich vyhlášek
 • Uživatelskou znalost MS Office
 • Řidičský průkaz sk. B (nebo jeho doplnění v nejbližší době)
 • Trestní bezúhonnost
 • Komunikační dovednosti
 • Ochotu učit se
 • Schopnost samostatného rozhodování

Co nabízíme

 • Možnost podílet se na zajímavých projektech tvorby a správy sad prostorových objektů s rozsahem celé ČR
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál v hodnotě 75,60 Kč/den, bezplatná výuka angličtiny, možnost využití rekreačních zařízení, permanentky na lyže, volné vstupenky do Aquaparku Čestlice, Zoo Praha)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Možný nástup
Ihned nebo dle dohody

Pracovní poměr
Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou na 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr po dobu trvání rodičovské dovolené, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.