Investiční referent (1-2022)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Lidická 110/49, 370 44 České Budějovice

 • Termín přihlášek

  4. únor 2022

Čím se u nás budete zabývat

 • Poskytovat technickou a administrativní podporu při přípravě a realizaci staveb
 • Zpracovávat agendu týkající se vlastní realizace staveb (věcné, finanční, časové plnění staveb)
 • Kontrolovat čerpání finančních prostředků na přidělených stavbách
 • Kontrolovat předmět plnění smluvního vztahu s dodavateli (věcná úplnost, termíny) a se zhotoviteli (prováděné práce, objem, kvalita, úplnost a podpisy protokolů dle vnitřních normativních aktů)
 • Zajišťovat kontrolu věcné a obsahové správnosti faktur
 • Potvrzovat soupisy provedených prací po řádném projednání a vyjasnění případných námitek zhotovitele
 • Plánovat finanční prostředky a průběžně kontrolovat čerpání rozpočtů
 • Dohlížet nad dodržením obecně platných předpisů, majících vztah k provádění prací

Co od Vás očekáváme

 • Dosažené vzdělání SŠ/VŠ – stavebního směru, výhoda pozemní komunikace
 • Bezpečná orientace v projektové dokumentaci a stavební legislativě
 • Zkušenost s rozpočtováním staveb a kontrolou čerpání finančních prostředků minimálně 2 roky
 • Uživatelská znalost MS Office, MS Project
 • Znalost FIDIC (Červená kniha) – výhodou
 • Organizační schopnosti
 • Ochota učit se
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost

Co nabízíme

 • Možnost podílet se na největších výstavbových projektech dopravních komunikací
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje, účast na odborných konferencích apod.
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Nástup
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle dosaženého vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.