Investiční referent (74-2021)

  • Typ úvazku

    Plný úvazek

  • Adresa pracoviště

    Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

  • Termín přihlášek

    2. září 2021

Čím se u nás budete zabývat

Na naši Správu Karlovy Vary, do Oddělení majetkoprávní přípravy hledáme kolegu, který bude vykonávat tyto činnosti:

  • Zajišťování majetkoprávní přípravy
    investičních a neinvestičních akcí zajišťovaných úsekem výstavby, v rámci přidělené oblasti 
  • Příprava a uzavírání majetkoprávních smluv a jejich změn
  • Zajišťování věcné kontroly plnění na základě uzavřených smluv a na základě provedené kontroly uplatnění příslušných opatření
  • Spolupráce se soudy, katastrálními úřady a úřady státní správy
  • Spolupráce s technickými pracovníky
  • Zajišťuje vypracování znaleckých posudků a geometrických plánů
  • Komunikuje s řídícími a kontrolními orgány vč. zajištění a zpracování podkladů 
  • Vykonává činnosti spojené s přípravou a realizací projektů spolufinancovaných z OPD
  • Práce se zákony, směrnicemi a vnitřními předpisy
  • Práce i v „terénu“

Co od Vás očekáváme

  • VŠ/SŠ vzdělání stavebního směru nebo geodézie výhodou
  • Základní orientace v technických a právních předpisech, stavební zákon, občanský zákoník, správní řízení, znalost zákona č. 13/1997 Sb.
  • Praxe při řešení a vedení majetkoprávní agendy (uzavírání smluv výkupy a pronájmy pozemků), orientace v katastru nemovitostí výhodou
  • Práce na PC, uživatelská znalost MS Office 
  • Komunikační a prezentační dovednosti, samostatnost, schopnost práce v týmu
  • Trestní bezúhonnost 
  • Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
  • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme

  • Účast na
    odborných konferencích, perspektivní a zajímavou práci na dopravních projektech
  • Možnost podílet se na největších výstavbových
    projektech v ČR
  • Stabilitu státní příspěvkové organizace
  • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
  • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5
    dní indispozičního volna, stravenkový paušál 75,60 Kč/den, bezplatná výuka angličiny, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
  • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní
    sladění osobního života

Termín nástupu
01.09.2021 nebo dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou
po dobu 1 roku, s možností prodloužení na dobu neurčitou na plný pracovní úvazek 

Platové podmínky
11 platová třída dle nařízení vlády č.
341/2017 Sb., příloha č.1 - platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. Dále možnost osobního příplatku a odměn.

Termín zaslání přihlášky
Strukturovaný životopis s popisem praxe a vzdělání zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 2. 8. 2021 (do předmětu uveďte „Investiční referent 74-2021“)

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.