Investiční referent (83-2021)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Wolkerova 951/24a, 779 11 Olomouc

 • Termín přihlášek

  7. říjen 2021

Čím se u nás budete zabývat

Na Správu Olomouc, do Oddělení realizace staveb, hledáme kolegu, který bude vykonávat tyto činnosti:

 • Koordinovat přípravu a realizaci investic
 • Koordinovat činnosti všech účastníků při přípravě staveb
 • Provádět řádnou aktualizaci dat v Jednotném systému informací ve výstavbě (JSIVV) u přidělených staveb.
 • Koordinovat a řídit čerpání finančních zdrojů, předkládat pravidelnou aktualizaci nároků na jejich krytí.
 • Účastnit se předání staveniště, dbát na předání stavebního povolení a úplné dokladové a projektové dokumentace předmětné stavby zhotoviteli a dozoru investora.
 • Projednávat projektové dokumentace a ostatní doklady staveb s orgány státní správy, samosprávy a účastníky veřejnoprávních řízení
 • Zajišťovat řádnou archivaci dokumentů ve své působnosti.
 • Plnit další úkoly vedoucího zaměstnance.

Co od Vás očekáváme

 • SŠ/VŠ vzdělání stavebního směru, výhoda pozemní komunikace, právní vzdělání
 • Organizační schopnosti
 • Ochota učit se
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme

 • Možnost podílet se na výstavbě dálniční a silniční sítě v Olomouckém kraji
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zajímavou práci v přátelském kolektivu
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál 75,60 Kč/den, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Pracovní poměr:

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou, jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, na 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr po dobu trvání rodičovské dovolené s následnou možností prodloužení.

Termín nástupu:
dle dohody

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.