Investiční referent – ICT rozpočtář (97-2021)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

 • Termín přihlášek

  22. říjen 2021

Čím se u nás budete zabývat

 • Zajištění a optimalizace činností v oblasti ekonomiky útvaru
 • Koordinace přípravy a realizace finančního zajištění projektů útvaru
 • Zpracování podkladů a rozborů využití prostředků na investiční a provozní náklady útvaru
 • Participace na organizačních činnostech oddělení
 • Návrh, úpravy, vyhodnocení čerpání rozpočtů útvaru
 • Kontrola a aktualizace souladu alokovaných rozpočtových prostředků v návaznosti na veřejné zakázky
 • Vykonávání finanční kontroly jako správce rozpočtu
 • Práce s příslušnými informačními systémy
 • Kontrola fakturace, evidence dodavatelských faktur
 • Hlídání konce platnosti smluv
 • Komunikace s ostatními útvary a externími dodavateli
 • Spolupráce na kalkulaci projektů útvaru a administrativní podpoře projektů

Co od Vás očekáváme

 • VŠ příp. SŠ ekonomického zaměření
 • Znalost systému Helios Green výhodou
 • Orientace v související legislativě
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Samostatné rozhodování
 • Ochota učit se
 • Trestní bezúhonnost
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme

 • Zajímavou a různorodou práci
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál 75,60 Kč/den, bezplatná výuka angličiny, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu:

dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou, jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou na 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr po dobu trvání rodičovské dovolené s následnou možností prodloužení.

Platové podmínky:
11 platová třída dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb., příloha č.1 - platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. Dále možnost osobního příplatku a odměn.

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.