Investiční referent, Liberec (129-2022)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Zeyerova 1310/2, 460 01 Liberec

 • Termín přihlášek

  16. leden 2023

Čím se u nás budete zabývat

 • Koordinovat projektovou a obchodní přípravu při přípravě a realizaci stavby, zpracovávat podklady pro finanční zajištění investic.
 • Zpracovávat návrhy záměrů projektů.
 • Připravovat podklady pro výběrová řízení investičních a neinvestičních akcí, po věcné stránce.
 • Připravovat podklady pro zadávání staveb, včetně zajištění a kontroly dokumentace.
 • Podílet se na zadávání veřejných zakázek, v souladu s příslušným předpisem.
 • Zajišťovat administrativní přípravu a distribuci dokladů při konečné fázi stavby, uvedení do provozu, kolaudace.

Co od Vás očekáváme

 • ÚSO, VŠ technického nebo ekonomického směru.
 • Základní orientaci v technických a právních předpisech pozemních komunikací, orientace v projektové dokumentaci
 • Organizační schopnosti
 • Ochota učit se
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost

Co nabízíme

 • Možnost podílet se na výstavbě silniční sítě v Libereckém kraji
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zajímavou práci v přátelském kolektivu
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, benefitní příspěvek eBenefity nebo penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života s pracovními povinnostmi.
 
Termín nástupu
Dle dohody
 
Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou.
 
Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.