Investiční referent – majetkoprávní příprava (70-2021)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Brankovická 337, 280 00 Kolín

 • Termín přihlášek

  27. září 2021

Čím se u nás budete zabývat

 • Zajišťování přípravy investičních akcí. Řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků.
 • Připravuje a zajišťuje majetkoprávní podklady pro potřeby vydání stavebního povolení, územního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu atd.
 • Zabezpečuje agendu uzavírání kupních smluv, nájemních smluv, smluv o zřízení věcného břemene, vč. smluv o budoucích smlouvách a veškerých dalších smluv a dohod potřebných pro zajištění přípravy, realizace a ukončení staveb.
 • Podílí se na přípravě a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 • Zajišťuje vyřizování stížností a vypořádání nároků uplatněných jinými subjekty.
 • Zajišťuje věcnou kontrolu plnění na základě uzavřených smluv a na základě provedené kontroly uplatňuje příslušná opatření.
 • Zajišťuje věcnou kontrolu faktur vč. všech potřebných podkladů.
 • Zajišťuje uzavření a archivaci smluvních dokumentů jednotlivých zakázek včetně jejich změn a dodatků k archivaci veškerých dokladů potřebných k přípravě staveb.
 • Práce se směrnicemi a vnitřními předpisy
 • Komunikuje s řídícími a kontrolními orgány vč. zajištění a zpracování podkladů.
 • Spolupráce se soudy, katastrálními úřady a úřady státní správy.

Co od Vás očekáváme

 • VŠ nebo SŠ s maturitou, vzdělání stavebního směru nebo geodézie výhodou
 • Praxe při řešení a vedení majetkoprávní agendy (uzavírání smluv výkupy a pronájmy pozemků), orientace v katastru nemovitostí výhodou
 • Orientace v projektové dokumentaci
 • Komunikační dovednosti, pečlivost, schopnost práce v týmu.
 • ŘP skupiny B výhodou
 • PC – uživatelská znalost MS Office
 • Základní orientace v technických a právních předpisech, stavební zákon, občanský zákoník, správní řízení, znalost zákona č. 13/1997 Sb. výhodou.
 • Trestní bezúhonnost
 • Organizační schopnosti, samostatnost
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme

 • Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje, účast na odborných konferencích apod.
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál v hodnotě 75,60 Kč, bezplatná jazyková výuka, roční příspěvek formou Gallery Beta či příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr:
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou - zástup po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti, s výhledem možnosti prodloužení na dobu neurčitou na plný pracovní úvazek.

Platové  podmínky:
11. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.