Investiční referent majetkoprávní přípravy dálnic (98-2021)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Šumavská 524/31, 602 00 Brno

 • Termín přihlášek

  5. listopad 2021

Čím se u nás budete zabývat

Do Oddělení majetkoprávní přípravy dálnic hledáme kolegu, který bude vykonávat tyto činnosti:

 • Zajišťuje kompletní organizaci vypořádání majetkoprávních vztahů připravovaných akcí, koordinuje jejich realizaci.
 • Zajišťuje přípravu podkladů pro zpracování dohod o úhradě za užívání nemovitosti, kupních smluv, smluv o zřízení věcného břemene, nájemních smluv, směnných smluv, pachtovních smluv atd.
 • Zpracovává platební příkazy a odpovídá za správnost výpočtů a použitých sazeb.
 • Zajišťuje majetkoprávní přípravu investičních akcí a řeší majetkoprávní vztahy; provádí uzavírání majetkoprávních smluv a jejich změn, zajišťuje odstranění jejich nedostatků v průběhu jejich realizace.
 • Zajišťuje zadání k oceňování nemovitostí.
 • Projednává problematiku s jednotlivými vlastníky v souvislosti s omezením užívání nebo výkupy stavbou dotčených nemovitostí.

Co od Vás očekáváme

 • Minimálně SŠ vzdělání s maturitou
 • Orientace v technických a právních předpisech souvisejících s výstavbou (zákon č. 219/2000 Sb., Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zákon č. 416/2009 Sb., Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací)
 • Praxe v oboru nakládání s nemovitostmi výhodou
 • Práce na PC, znalost MS Office
 • Trestní bezúhonnost
 • Řidičský průkaz sk. B
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme

 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál 75,60 Kč/den, bezplatná výuka angličiny, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn.

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.