Investiční referent přípravy/realizace staveb

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

 • Termín přihlášek

  10. březen 2021

Čím se u nás budete zabývat

 • Navrhuje a koordinuje činnosti všech účastníků při přípravě a realizaci stavby.
 • Zajišťuje potřebná rozhodnutí a stanoviska nebo koordinuje inženýrskou činnost zajišťovanou externím zhotovitelem.
 • Je odpovědný za plánování a přípravu podkladů pro veřejné zakázky.
 • Projednává projektovou dokumentaci a ostatní doklady stavby s orgány státní správy, samosprávy a účastníky veřejnoprávních řízení.
 • Zpracovává agendu a koordinuje vlastní realizaci staveb (věcné, finanční, časové plnění staveb). Komunikace se správcem stavby a jeho týmem, komunikace se zhotovitelem.
 • Organizuje a řídí kontrolní dny a výrobní výbory při zajištění činností spojených s přípravou přidělených projektů.
 • Kontroluje postup prací na stavbách (rozsah a kvalita prací, plnění harmonogramu, BOZP,…) a podle potřeby navrhování a realizace nápravných opatření k odstranění zjištěných závad
 • Dohlíží nad dodržováním obecně platných předpisů, majících vztah k provádění prací.
 • Odpovídá za řádný průběh fakturace a za věcnou a obsahovou správnost faktur.
 • Organizace a odpovědnost za předávací řízení (doklady, smlouvy, předání správcům).
 • Zajišťuje administrativní agendu související s výkonem svěřených činností.

Co od Vás očekáváme

 • VŠ příp. SŠ vzdělání (lze nahradit min. praxí 5 let) stavebního zaměření, dopravní stavby – výhodou
 • Orientace v technických a právních předpisech souvisejících s výstavbou (stavební zákon, zákon o pozemních komunikacích)
 • Bezpečná orientace v projektové dokumentaci
 • Praxe v oblasti přípravy nebo realizace dopravních staveb výhodou
 • PC – uživatelská znalost MS Office, MS Project apod.
 • Trestní bezúhonnost
 • Organizační schopnosti 
 • Ochota učit se
 • Odpovědnost a spolehlivost
 • Znalost FIDIC (Červená kniha) – výhodou, možnost školení
 • Řidičský průkaz skupiny B

Co nabízíme

 • Možnost podílet se na největších výstavbových projektech v ČR
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Příjemné pracovní prostředí s týmovou podporou
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, klimatizovaná kancelář, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu
Ihned nebo dle dohody.

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek, motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.