Investiční referent přípravy silnic (89-2021)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Šumavská 524/31, 602 00 Brno

 • Termín přihlášek

  27. září 2021

Čím se u nás budete zabývat

Do Oddělení přípravy silnic, hledáme kolegu, který bude vykonávat tyto činnosti:

 •  Koordinovat přípravu investic, zpracovávat investiční záměry.
 • Poskytovat technickou a administrativní podporu při přípravě staveb.
 • Zajišťovat organizaci a kontrolu zpracování podkladů pro zadání projektů staveb a podkladů pro uzavření smluv na dodávku stavebních prací.
 • Kontrolovat čerpání finančních prostředků na přidělených stavbách.
 • Projednávat a zajišťovat nutné podklady pro vynětí ze zemědělského a lesního půdního fondu.
 • Zajišťovat podklady pro administraci veřejných zakázek.
 • Zajišťovat smlouvy u činností nespadajících do režimu veřejných zakázek.
 • Kontrolovat předmět plnění smluvního vztahu s dodavateli (věcná úplnost, termíny) a se zhotoviteli (prováděné práce, objem, kvalita, úplnost a podpisy protokolů dle vnitřních normativních aktů).
 • Plánovat finanční prostředky a průběžně kontrolovat čerpání rozpočtu.
 • Zajišťovat kontrolu věcné a obsahové správnosti faktur.

Co od Vás očekáváme

 • VŠ technického směru, dopravní stavby či stavebnictví výhodou
 • Orientace v technických a právních předpisech souvisejících s výstavbou (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb. k zákonu o pozemních komunikacích)
 • Praxe v oboru dopravních staveb výhodou
 • Práce na PC, znalost MS Office
 • Trestní bezúhonnost
 • Řidičský průkaz sk. B
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme

 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál 75,60 Kč/den, bezplatná výuka angličiny, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu

Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn.

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.