Investiční referent, rozpočty, ZBV, claimy (44-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

 • Termín přihlášek

  14. únor 2023

Čím se u nás budete zabývat

 • Správa agendy nároků (Claimů) při realizaci staveb z pohledu Objednatele (investora); posuzování, zda jsou nároky opodstatněné
 • Spolupráce při tvorbě metodik a technických předpisů v oblasti Claim-managementu, časového řízení staveb a smluvních podmínek FIDIC
 • Komunikace se složkami Objednatele
 • Posouzení projektové dokumentace a zejména soupisy prací rekonstrukcí a oprav pozemních komunikací z hlediska požadavků provozního úseku ŘSD ČR
 • Účast na technických prohlídkách, kontrolních dnech, rekonstruovaných nebo opravovaných vozovek či souvisejících částí
 • Kontrola rozpočtů oprav a rekonstrukcí silnic a dálnic ve správě ŘSD ČR
 • Tvorba rozpočtů na drobné údržbové opravy například z OTSKP.
 • Metodická tvorba provozních ceníků na běžnou údržbu a opravy.
 • Kontrola procesu administrace ZBV v souladu se zákonem č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek
 • Kontrola technické správnosti ZBV v koordinaci s příslušným specialistou
 • Vyhodnocení oprávněnosti časových a finančních nároků/claimů dle uzavřených smluv a předaných dokladů a dle harmonogramů konkrétních staveb
 • Posuzování dodržování formálních postupů při uplatnění nároků dle Smluvní dokumentace staveb.
 • Kontrola výpočtů časového a finančního nároku/ claimu, včetně přípravy všech potřebných dokumentů.
 • Komunikace se zhotoviteli staveb, regionálními pracovišti ŘSD a dalšími externími subjekty (stavební dozor, konzultanti atd.).
 • Vyhodnocení návrhů řešení rozporů mezi zadávací dokumentací stavby (PDPS), realizační dokumentací stavby (RDS) a skutečnou realizací prací na stavbách v návaznosti na Změny staveb.
 • Výkon funkce „Technický pracovník – specialista“ v Odboru specialistů a technologů PÚ GŘ se zaměřením na rozpočty a ZBV na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR

Co od Vás očekáváme

 • Vzdělání technického směru (ideálně dopravní stavby nebo silniční doprava se zaměřením na ekonomii výhodou)
 • Základní orientace v projektové dokumentaci dopravních staveb (umění číst výkres)
 • Orientace v harmonogramu realizace stavby
 • Základní orientace v OTSKP
 • Samostatný a systémový přístup, aktivitu, zodpovědnost
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost

Co nabízíme

 • Možnost odborného i osobního růstu, účast na pravidelných odborných konferencích a školeních.
 • Účast na velkých dopravních projektech při výstavbě dálnic.
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, benefitní karta eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, parkování v dochozí vzdálenosti od pracoviště, využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku, skipasy na lyže, slevy u cestovních kanceláří INVIA a ČEDOK)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu:
dle dohody
 
Pracovní poměr:
Hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou.
 
Platové podmínky:
12. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn.

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.