Mistr

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč

 • Termín přihlášek

  24. červen 2021

Čím se u nás budete zabývat

 • Organizuje, řídí a kontroluje práci dělníků při údržbě a opravách dálnice a jejího příslušenství včetně mostů a vedení předepsané evidence, plánuje jejich směny a kontroluje docházku.
 • Odpovídá za dodržování podmínek stanovených pro provoz vodohospodářských zařízení vč. čističky odpadních vod (ČOV) dle provozních řádů, sleduje jejich stav a provoz, vede předepsanou evidenci.
 • Odpovídá za dodržování podmínek BOZP, kontroluje používání OOPP dělníků dálniční údržby při výkonu jejich činnosti, provádí testy na alkohol.
 • Sleduje stav, stupeň opotřebení a technickou způsobilost staveb, strojů a jednotlivých částí technologických zařízení včetně navrhování opatření.
 • Kontroluje pravidelně stav silnice I. třídy, dálnice, mostů a příslušenství.
 • Kontroluje činnost zhotovitelů (BOZP, DIO, prováděné práce atd.).
 • Odpovídá za stav a hospodárné využití materiálů, pracovních pomůcek, nářadí, strojů a vozidel.
 • Odpovídá za stav a pořádek v areálu SSÚD a provoz zařízení v areálu (solankové hospodářství, ČOV a další.).
 • Vede Deník BOZP včetně vedení knihy úrazů.
 • Řádně vede provozní aplikace.
 • Zadává uzavírky do agendy NDIC.
 • Vede evidenci o nakládání s odpady, zpracovává výkazy.
 • Odpovídá za agendu pojistných událostí, připravuje podklady pro jejich likvidaci.
 • Odpovídá za vedení statistiky nehod.

Co od Vás očekáváme

 • SŠ vzdělání nejlépe dopravního zaměření (není podmínkou)
 • Praxe v oboru výhodou
 • Řidičský průkaz sk. B (sk. C, E výhodou)
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Trestní bezúhonnost
 • Pečlivost, samostatnost
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme

 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5
  dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, příspěvek formou Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, volné vstupenky do Aquaparku Čestlice, ZOO Praha, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky na lyže)
 • Pevná pracovní doba 6:00 – 14:30 h.

Termín nástupu

Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
9. platová třída platová třída dle NV ČR č. 300/2019., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a započitatelné odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na
plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.