Mistr (4-2022)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Červené Záhoří 207, 391 37 Chotoviny

 • Termín přihlášek

  6. únor 2022

Čím se u nás budete zabývat

 • Organizuje, řídí a kontroluje práci dělníků při údržbě a opravách dálnice a jejího příslušenství včetně mostů a vedení předepsané evidence, plánuje jejich směny a kontroluje docházku.
 • Odpovídá za dodržování podmínek stanovených pro provoz vodohospodářských zařízení vč. čističky odpadních vod (ČOV) dle provozních řádů, sleduje jejich stav a provoz, vede předepsanou evidenci.
 • Odpovídá za dodržování podmínek BOZP, kontroluje používání OOPP dělníků dálniční údržby při výkonu jejich činnosti, provádí testy na alkohol.
 • Sleduje stav, stupeň opotřebení a technickou způsobilost staveb, strojů a jednotlivých částí technologických zařízení včetně navrhování opatření.
 • Kontroluje pravidelně stav silnice I. třídy, dálnice, mostů a příslušenství.
 • Kontroluje činnost zhotovitelů (BOZP, DIO, prováděné práce atd.).
 • Odpovídá za stav a hospodárné využití materiálů, pracovních pomůcek.
 • Odpovídá za stav a pořádek v areálu SSÚD a provoz zařízení v areálu (solankové hospodářství a další.).
 • Vede Deník BOZP včetně vedení knihy úrazů.
 • Řádně vede provozní aplikace.
 • Zadává uzavírky do agendy NDIC.
 • Vede evidenci o nakládání s odpady, zpracovává výkazy.
 • Odpovídá za agendu pojistných událostí, připravuje podklady pro jejich likvidaci.
 • Odpovídá za vedení statistiky nehod.

Co od Vás očekáváme

 • SŠ vzdělání nejlépe stavebního zaměření (není podmínkou)
 • Praxe v oboru výhodou
 • Řidičský průkaz sk. B (sk. C, E výhodou)
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Trestní bezúhonnost
 • Pečlivost, samostatnost
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme

 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, příspěvek formou Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, volné vstupenky do Aquaparku Čestlice, ZOO Praha, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky na lyže)
 • Pevná pracovní doba 7:00 – 15:00 hod.

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
9. platová třída platová třída dle NV ČR č. 300/2019., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a započitatelné odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek, zvláštní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.