Mistr, Karlovy Vary

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

 • Termín přihlášek

  2. září 2021

Čím se u nás budete zabývat

 • Organizuje, řídí a kontroluje práci dělníků silniční údržby při údržbě a opravách dálnice a silnice I. třídy a jejího příslušenství včetně mostů a jiných stavebních objektů. Vede předepsanou evidenci, plánuje jejich práci ve spolupráci s pracovníky.
 • Odpovídá za dodržování podmínek BOZP, kontroluje používání OOPP dělníků silniční údržby při výkonu jejich činnosti, provádí testy na alkohol.
 • Sleduje stav, stupeň opotřebení a technickou způsobilost staveb, strojů a jednotlivých částí technologických zařízení včetně navrhování opatření.
 • Ve spolupráci s ostatními kolegy kontroluje pravidelně stav dálnice/silnice I. třídy, popř. stavebních objektů a příslušenství.
 • Odpovídá za stav a hospodárné využití materiálů, pracovních pomůcek, nářadí, strojů a vozidla včetně místa pracoviště.
 • Řádně vede provozní aplikace, zpracovává výkazy.
 • V případě potřeby zajištuje činnosti dělníka silniční údržby spočívající v údržbě a opravě komunikací.
 • Periodická údržba svěřené techniky včetně vedení dokumentace.

Co od Vás očekáváme

 • SŠ vzdělání nejlépe dopravního zaměření (není podmínkou)
 • Praxe v oboru výhodou
 • Řidičské oprávnění sk. B (sk. E výhodou)
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Samostatnost, pečlivost
 • Manuální zručnost výhodou
 • Zkušenost s obsluhou motorového nářadí výhodou
 • Trestní bezúhonnost
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme

 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Možnost rozšíření o řidičské oprávnění sk. E
 • Zvláštní příplatek za práci v silničním provozu, po zapracování přiznání osobního příplatku
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, příspěvek formou Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a permanenty na lyže)
 • Pevná pracovní doba: 7:00-15:30 h.

Termín nástupu

Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
9. platová třída platová třída dle NV ČR č. 300/2019., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a započitatelné odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek, zvláštní příplatky + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.