Právník - referent veřejné správy (104-2021)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Brankovická 337, 280 00 Kolín

 • Termín přihlášek

  8. prosinec 2021

Čím se u nás budete zabývat

 • Zastupování organizace v soudních a správních řízeních
 • Příprava a posuzování návrhů smluvních dokumentů
 • Právní pomoc a kontrola smluv pro majetkoprávní přípravu investičních projektů
 • Právní podpora při vyvlastňování pozemků
 • Zpracovávání právních stanovisek
 • Zajišťování výkladů právních předpisů
 • Poskytování právních rozborů
 • Právní pomoc správci stavby

Co od Vás očekáváme

 • VŠ vzdělání právního zaměření
 • Vhodné i pro absolventy, ale praxe je vítána
 • Zkušenost ze státní nebo veřejné správy – výhodou
 • Odpovídající znalost občanského, obchodního a správního práva
 • Znalost zákona 219/2000 Sb. podmínkou
 • Znalost zákona 134/2016 Sb. výhodou
 • Znalost zákona 13/1997 Sb. výhodou
 • Znalost zákona 183/2006 Sb. výhodou
 • Znalost zákona 416/2009 Sb. Liniový zákon výhodou
 • Znalost smluvních podmínek FIDIC (Red book, Green book) výhodou
 • Praxe v oblasti soudních sporů výhodou
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Trestní bezúhonnost
 • Spolehlivost, mlčenlivost, samostatnost
 • Schopnost orientace na „interního“ zákazníka

Co nabízíme

 • Zajímavou a rozmanitou práci ve velké organizaci
 • Odborný i osobní růst
 • Účast na jedinečných dopravních projektech
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál 75,60 kč/den, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.


Platové podmínky
13. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., příloha č. 1, v platném znění. Platový stupeň v závislosti na dosaženém stupni vzdělání a počtu let relevantní odborné praxe, k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek, motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.