Projektant informačních a komunikačních technologií (95-2021)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava

 • Termín přihlášek

  10. říjen 2021

Čím se u nás budete zabývat

 • Odpovídat za chod a parametrizaci svěřených funkcí SHV, spojených s hospodaření s mosty, propustky a zdmi
 • Podílet se na implementaci SHV do organizace
 • Spolupodílet se na rozvoji SHV
 • Poskytovat metodické vedení, uživatelskou a konzultační podporu v rozsahu svěřených funkcí SHV v rámci organizace
 • Provádět interní školení uživatelů na SHV po celé ČR, jako součást podpory uživatelů
 • Podílet se na zpracování pravidelných a ad hoc prostorových analýz a statistických výstupů pro potřeby managementu a klíčových uživatelů SHV

Co od Vás očekáváme

 • Vysokoškolské vzdělání stavebního směru se zaměřením na dopravní, event. pozemní nebo inženýrské stavby - pozice vhodná i pro absolventy VŠ, nebo Vysokoškolské vzdělání bez bližšího určení oboru + SPŠ stavební + min. 5-ti letá praxe v přípravě a realizaci dopravních, pozemních a inženýrských staveb, tj. zkušenosti získané v rámci projekční činnosti, zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nebo realizaci staveb, apod
 • Odborné znalosti z oblasti technologie opravy a údržby vozovek a mostů výhodou
 • Znalost práce s geografickými informačními systémy (ArcGIS) výhodou
 • Velmi dobrá znalost práce na PC, min. MS Windows, MS Office
 • Dobré komunikační a prezentační dovednosti
 • Znalost zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a základní orientace v zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, včetně prováděcích vyhlášek
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost
 • Proaktivitu, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, loajalitu

Co nabízíme

 • Být součástí nově budovaného týmu pro implementaci nového expertního systému pro optimalizaci nákladů na údržbu pozemních komunikací
 • Možnost podílet se na největších výstavbových projektech v ČR
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zajímavou práci v přátelském prostředí
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál ve výši 75,60 Kč/den, bezplatná jazyková výuka, příspěvek formou Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu
Ihned nebo dle dohody.

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a započitatelné odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.