Referent/ka - asistentka vedoucího odboru

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

 • Termín přihlášek

  7. květen 2021

Čím se u nás budete zabývat

V rámci Úseku provozního, hledáme kolegu, který bude vykonávat tyto činnosti:

 • Zajištění plynulého chodu kanceláře vedoucího odboru
 • Vyřizování korespondence dle pokynů vedoucího
 • Organizování schůzek, jednání, porad vč. zabezpečení občerstvení
 • Zajištění oběhu dokumentů
 • Zodpovědnost za hladký chod kanceláře vedoucího odboru
 • Komunikace s ostatními organizačními útvary
 • Administrativní podpora útvarů odboru údržby, vč. zajišťování kancelářských potřeb
 • Vzájemné spolupráce s asistentkami v rámci provozního úseku, včetně zástupu

Co od Vás očekáváme

 • SŠ/VŠ vzdělání
 • Praxi min. 2 roky na obdobné pozici
 • Dobrou znalost MS Office, MS Outlook
 • Trestní bezúhonnost
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Příjemné vystupování
 • Samostatný, odpovědný a proaktivní přístup

Co nabízíme

 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, bezplatná výuka angličtiny, příspěvek formou Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života s pracovním

Termín nástupu:
Květen nebo dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky:
9. platová třída dle NV ČR č. 263/2018 Sb., příloha č. 1, v
závislosti na počtu let relevantní odborné praxe, k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek, motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených
úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.