Referent/ka majetkové správy – ekonomický úsek (106-2021)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov

 • Termín přihlášek

  10. prosinec 2021

Čím se u nás budete zabývat

 • Připravuje, zadává a kontroluje veřejné zakázky malého rozsahu.
 • Komplexně zajišťuje administraci těchto zakázek v používaném SW.
 • Připravuje k uzavření další související dokumenty (dodatky, dohody smluvních stran apod.).
 • Organizačně zajišťuje průběh otevírání a hodnocení nabídek výběrového řízení.
 • Zajišťuje aplikaci zákona o registru smluv v rámci činnosti Správy.
 • Vede evidenci pojistných smluv k uzavřeným smluvím vztahům.
 • Provádí evidenci objednávek a majetku v systému Helios, zpracovává podklady pro likvidační komisi.
 • Vede evidenci oprav, vystavování objednávek s následnou likvidací faktur, týkajících se oprav a služeb.
 • Zpracovává agendu podkladů pro inventury evidovaného majetku a podílí se na fyzické inventarizaci majetku.
 • Spolupracuje s technickými pracovníky a investičními referenty Správy
 • Práce v týmu
 • Práce se směrnicemi a vnitřními předpisy

Co od Vás očekáváme

 • VŠ vzdělání (v případě praxe v oblasti administrace veřejných zakázek možno i SŠ)
 • Praxe v oblasti zadávání a realizace zakázek výhodou
 • Znalost zákona č. 134/2016 Sb. výhodou
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Trestní bezúhonnost
 • Pečlivost a ochotu učit se

Co nabízíme

 • Perspektivní a zajímavou práci na dopravních projektech
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál v hodnotě 75,60 Kč/den, bezplatná výuka angličtiny, možnost využití rekreačních zařízení, permanentky na lyže, volné vstupenky do Aquaparku Čestlice, Zoo Praha)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Platové podmínky
10. platová třída dle dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.