Referent/ka majetkové správy, příprava oprav a údržby (114-2021)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov

 • Termín přihlášek

  3. únor 2022

Čím se u nás budete zabývat

 • Zajišťuje správu ISPROFONDU - Příprava a
  realizace menších investičních akcí (nemusí mít záměr projektu – zejména
  oplocení komunikace, zřízení svodidel, tlumičů nárazu, dopravního značení,
  včetně související koordinace stavebního dozoru a BOZP).
 • Zpracovává, aktualizuje a vyhodnocuje
  harmonogram investic a oprav v gesci provozního úseku.
 • Zpracovává podklady na základě měření stavu
  silnic a zajišťuje jejich zapracování do harmonogramu investic a oprav.
 • Zpracovává podklady pro zadávání veřejných
  zakázek malého rozsahu menších investičních akcí.
 • Kontroluje návaznosti v systému Jednotný
  systém informací ve výstavbě (dále jen JSIVV), provádí aktualizace dat JSIVV
  dle harmonogramu investic a oprav.

Co od Vás očekáváme

 • VŠ vzdělání (v případě praxe v oblasti projektové
  přípravy staveb možno i SŠ)
 • Praxe v oblasti práce s projektovou
  přípravou, případně liniových staveb výhodou
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Trestní bezúhonnost
 • Pečlivost a ochotu učit se

Co nabízíme

 • Perspektivní a zajímavou práci na dopravních projektech
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál v hodnotě 75,60 Kč/den, bezplatná výuka angličtiny, možnost využití rekreačních zařízení, permanentky na lyže, volné vstupenky do Aquaparku Čestlice, Zoo Praha)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Platové podmínky
10. platová třída dle dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.