Referent/ka majetkové správy – veřejné zakázky (PÚ)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

 • Termín přihlášek

  8. březen 2021

Čím se u nás budete zabývat

 • Zajišťování přípravy, zadávání a kontrola věcné správnosti agendy zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb.
 • Administrace zakázky v interním programu na zadávání zakázek, dle pokynů, směrnic a nařízení v organizaci
 •  Vedení agendy bankovních záruk
 • Zajišťování řádné archivace dokumentů
 • Kontrola a vedení evidence smluv, vkládání dokumentů do Registru smluv.
 • Úzká spolupráce s ostatními členy oddělení a technickými pracovníky
 • Častá práce se směrnicemi a vnitřními předpisy

Co od Vás očekáváme

 • SŠ/VŠ vzdělání
 • Praxe v oblasti zadávání a realizace zakázek výhodou
 • Znalost zákona č. 134/2016 Sb. výhodou
 • Schopnost práce v týmu
 • Schopnost pracovat dle závazných předpisů a dodržovat dané postupy
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Pečlivost a ochotu učit se
 • Trestní bezúhonnost

Co nabízíme

 • Perspektivní a zajímavou práci v rámci dopravních projektů
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5
  dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, příspěvek z FKSP formou Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.
Hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr po dobu trvání MD/RD.

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek, motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.