Referent majetkové správy (12-2021)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Fügnerovo nábř. 5476, 760 01 Zlín

 • Termín přihlášek

  3. červen 2021

Čím se u nás budete zabývat

 • Komplexní správa rozsáhlého a různorodého majetku
 • Příprava a uzavírání smluv v souvislosti s výkonem majetkové správy silnic I. třídy v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb.
 • Spolupráce s katastrálními úřady a úřady státní správy
 • Spolupráce s technickými pracovníky 
 • Příprava podkladů pro fakturaci
 • Zajišťování zpracování znaleckých posudků 
 • Práce se zákony, směrnicemi a vnitřními předpisy

Co od Vás očekáváme

 • SŠ technického příp. ekonomického směru (vzdělání stavebního směru výhodou)
 • Praxe v oblasti majetkové správy výhodou
 • Znalost zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích výhodou
 • Orientace v projektové dokumentaci, v geometrických plánech  
 • PC – uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Trestní bezúhonnost
 • Komunikační dovednosti

Co nabízíme

 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou, jako zástup za rodičovskou dovolenou.

Platové podmínky
10. platová třída dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha č. 1 - platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. Dále možnost osobního příplatku a odměn.

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.