Referent majetkové správy (75-2021)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

 • Termín přihlášek

  8. prosinec 2021

Čím se u nás budete zabývat

Do samostatného oddělení údržby a financování, v rámci provozního úseku generálního ředitelství, hledáme kolegu/kolegyni, VŠ či SŠ ekonomického nebo technického zaměření, který/á nám pomůže s metodikou a koncepcí pro jednotlivé útvary provozního úseku generálního ředitelství i Správ a Závodů. Měl/a by se orientovat v účetních dokladech a systémech. Znalost souvisejících zákonů výhodou. Náplní práce pozice bude:

 • Optimalizace činností v oblasti ekonomiky provozu
 • Zpracování podkladů a rozborů využití prostředků na provoz, opravy a údržbu
  komunikací 
 • Návrh, úpravy, vyhodnocení čerpání rozpočtů útvarů provozního úseku 
 • Kontrola využití a čerpání rozpočtu z prostředků Státního fondu dopravní
  infrastruktury
 • Vykonávání finanční kontroly jako správce rozpočtu
 • Zpracování podkladů pro Centrální komisi MD ČR
 • Zpracování podkladů a rozborů využití prostředků na provoz, opravy a údržbu
  komunikací
 • Optimalizace činností v oblasti ekonomiky provozu
 • Koordinace činností jednotlivých útvarů provozního úseku

Co od Vás očekáváme

 • VŠ příp. SŠ ekonomického příp. technického zaměření
 • Znalost systému Helios Green výhodou
 • Orientace v platné legislativě
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Ochota učit se
 • Trestní bezúhonnost
 • Samostatné rozhodování
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme

 • Zajímavou a různorodou práci
 • Spolupráci na projektech v celorepublikové působnosti
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál 75,60 Kč/den, bezplatná výuka angličiny, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních
  zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu:

dle dohody


Platové podmínky:

11. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, příloha č.1 - platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.