Referent majetkové správy (specialista veřejných zakázek)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

 • Termín přihlášek

  16. březen 2021

Čím se u nás budete zabývat

Do oddělení kontroly veřejných zakázek, přímo u metra Kačerov, hledáme posilu s velkou chutí odborně růst, s VŠ právního či ekonomického zaměření, která není při bohatších zkušenostech se zadáváním veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. nutnou podmínkou, ideálně s praktickou
zkušeností s administrací veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.

Naučíš se řešení problematiky zadávání veřejných zakázek u jednoho z největších zadavatelů v ČR, získáš praxi v kontrole i metodice zadávacích řízení v rámci resortu dopravy, budeš se podílet na odpovědném veřejném zadávání.
K tomu ti nabízíme příjemné pracovní prostředí, podporu při zaučení, work-life balance přístup a flexibilní pracovní dobu.

Náplň práce: 

 • Kontrolní činnost v zadávání veřejných zakázek jednotlivých útvarů ŘSD v rámci celé ČR
 • Poskytování metodické podpory při zadávání veřejných zakázek útvarům ŘSD
 • Samostatná administrace zadávacích řízení
 • Zodpovědnost za správnosti postupů dle vnitřních směrnic ŘSD a zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Účast a metodická podpora na jednání hodnotících komisí
 • Spolupráce na zpracování vzorových zadávacích dokumentací
 • Spolupráce na zpracování vzorů smluv a poskytování související metodické podpory
 • Spolupráce na tvorbě a aktualizaci vnitřních předpisů a pravidel pro oblast zadávání veřejných zakázek
 • Další související činnosti v rámci Odboru veřejných zakázek

Co od Vás očekáváme

 • VŠ vzdělání nejlépe právního či ekonomického zaměření (při bohatších zkušenostech se zadáváním veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. není nutnou podmínkou)
 • Praxe s administrací veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, příp. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vítanou výhodou
 • Zkušenost se zpracováním rozhodnutí o vyloučení, opravných prostředků nebo stanovisek výhodou
 • Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, ASPI)
 • Trestní bezúhonnost
 • Komunikační dovednosti, dobrá znalost pravopisu a velmi dobré vyjadřovací schopnosti zejména v písemném projevu
 • Týmová spolupráce
 • Pečlivost a ochotu učit se

Co nabízíme

 • Odborně zajímavou práci se širokým rozsahem činností ve vztahu k veřejným zakázkám (jeden ze dvou největších zadavatelů v ČR)
 • Možnost dalšího odborného růstu včetně možnosti účastnit se externích školení
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Možný nástup
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou, možnost i zkráceného pracovního úvazku.

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.