Referent veřejné správy, administrace projektů z fondů EU (101-2022)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

 • Termín přihlášek

  17. listopad 2022

Čím se u nás budete zabývat

 • Zajišťování průběžného financování staveb spolufinancovaných z fondů EU v rámci Operačního programu Doprava (OPD)
 • Zpracování žádostí o platbu projektů OPD v informačním systému ISKP včetně zajištění podkladů a výstupů požadovaných tímto systémem
 • Zpracování průběžných, závěrečných a následných zpráv o realizaci projektů OPD v informačním systému ISKP včetně zajištění odpovídajících podkladů k předložení těchto zpráv
 • Plnění úkolů spojených se zpracováním projektových žádostí, monitorovacích zpráv a žádostí o platbu projektů realizovaných v rámci finančního nástroje Connecting Europe Facility (CEF) včetně závěrečných zpráv těchto projektů
 • Metodická podpora a komunikace s krajskými Správami/Závody ŘSD ČR v souvislosti s realizací a financováním silničních a dálničních staveb
 • Zajišťování rutinní komunikace se zástupci Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury v souvislosti s financováním staveb z fondů EU

Co od Vás očekáváme

 • Vzdělání technického nebo ekonomického směru – VŠ/SŠ (praxe v oblasti výstavby dopravní infrastruktury vítána, není však podmínkou)
 • Samostatný a systémový přístup, aktivitu, zodpovědnost
 • Uživatelská znalost MS Office podmínkou
 • Trestní bezúhonnost
 • Znalost AJ vítána

Co nabízíme

 • Možnost podílet se na financování nejvýznamnějších silničních/dálničních staveb v ČR
 • Další vzdělávání a rozvoj
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, výuka angličtiny na pracovišti, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, možnost 2 dny home office v měsíci, notebook, mobilní telefon, zvýhodněná Multisport karta, parkování v dochozí vzdálenosti od pracoviště, využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu:
prosinec 2022 nebo dle dohody

Pracovní poměr:
Hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou.

Platové podmínky:
12. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017, ve znění pozdějších předpisů, příloha č.1, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.