Referent veřejné správy, právník (veřejné zakázky) specialista PPP projektů (114-2022)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

 • Termín přihlášek

  22. listopad 2022

Čím se u nás budete zabývat

 • Připravovat a posuzovat návrhy smluvních dokumentů
 • Spolupracovat při zadávání veřejných zakázek
 • Zastupovat organizaci v soudních a správních řízeních
 • Zajišťovat právní podporu při vyvlastňování pozemků
 • Zpracovávat právní stanoviska
 • Účastnit se obchodních jednání
 • Interpretovat právní předpisy ve světle rozhodovací praxe a judikatury
 • Poskytovat právní oponenturu předkládaných návrhů

Co od Vás očekáváme

 • VŠ vzdělání právního zaměření
 • Praxe v oboru min. 3 roky ideálně s přesahem do veřejných zakázek
 • Odpovídající znalost občanského, obchodního a správního práva
 • Znalost zákonů č. 219/2000 Sb., č. 134/2016 Sb., č. 13/1997 Sb., č. 183/2006 Sb., č. 416/2009 Sb. výhodou
 • Trestní bezúhonnost
 • Spolehlivost, mlčenlivost, samostatnost
 • Znalost Aj na úrovni středně pokročilý (komunikace se zahraničními partnery)

Co nabízíme

 • Jedinečnou možnost podílet se na zahajované transakční fázi PPP projektu D35 Opatovec – Mohelnice dle usnesení vlády č. 708/2022
 • Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje, účast na odborných konferencích apod.
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál v hodnotě 99,40 Kč, bezplatná jazyková výuka, roční příspěvek 10.500, - Kč formou e-Benefity či příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
13. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.