Specialista environmentálních agend (43-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

 • Termín přihlášek

  31. březen 2023

Čím se u nás budete zabývat

Koho hledáme?
Víte, že do 3 let má na českých dálnicích a silnicích vzniknout až 800 rychlonabíjecích stanic pro elektromobily? Pojď se s námi mimo jiné podílet na rozvoji a infrastruktuře silné sítě nabíjecích stanic po celém území ČR a zavedení environmentální politiky do ŘSD ČR.
Pokud se nebojíš nové výzvy, environmentální obor je pro Tebe zajímavé téma, máš ideálně VŠ vzdělání technického zaměření, nebo environmentální studia a již jsi koordinoval/a nějaký projekt, rádi Tě přivítáme.

 • Koordinovat implementaci elektromobility v organizaci
 • Spolupracovat na návrhu a plánování Infrastruktury nabíjecích stanic na dálnicích a silnicích I. třídy
 • Koordinovat vybrané interní projekty v návaznosti na program „Zelená dohoda pro Evropu“
 • Spolupracovat se specialisty v oblasti telematických systémů a prediktivních systémů dopravy, podílet se na vyhodnocování efektivity projektů
 • Monitorovat legislativní požadavky ČR a EU v předmětných oblastech

Co od Vás očekáváme

 • VŠ vzdělání technického zaměření, environmentální obor výhodou
 • Zkušenost v dané oblasti či účast na projektu souvisejícím s tématikou
 • Angličtinu na komunikativní úrovni (občasné zahraniční cesty)
 • Znalost MS Office na uživatelské úrovni
 • ŘP – aktivní řidič
 • Výborné koordinační schopnosti
 • Velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti (účast na jednáních)
 • Trestní bezúhonnost
 • Samostatnost
 • Zájem o oblast s environmentální tématikou

Co nabízíme

 • Zajímavou práci na nové pozici
 • Možnost podílet se na zavedení environmentální politiky v organizaci
 • Koordinace interních projektů např.: 
 1. Rozvoj nízkoemisních druhů dopravy v organizaci
 2. Využívání alternativních zdrojů energie pro organizaci
 • Možnost učit se, vzdělávat se a odborně růst
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, možnost 2 dny home office v měsíci, stravenkový paušál, výuka angličtiny na pracovišti, benefitní kartu e-Benefity či příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku, skipasy na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu
 
Termín nástupu:
dle dohody
 
Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou
 
Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017 ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.