Specialista pro Inteligentní dopravní systémy (analytik IKT) – Koordinátor projektů telekomunikačního a datového řešení systémů ITS (24-2021)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

 • Termín přihlášek

  5. prosinec 2021

Čím se u nás budete zabývat

 • Koordinuje analýzy systémů ITS na síti dálnic a silnic I. třídy, zajišťuje jejich agendu a navrhuje koncepci rozvoje ITS v rámci ŘSD ČR.
 • Podílí se na vytváření koncepce rozvoje ITS na silniční síti, a to především s ohledem na telekomunikační a datová řešení.
 • Identifikuje problémové oblasti rozvoje ITS na síti dálnic a silnic I. třídy.
 • Na centrální úrovni ČR koordinuje a podporuje zavádění moderních systémů elektronických komunikací v dopravě v souladu s koncepcemi EU i ČR.
 • Posuzuje věcné náplně projektových záměrů ITS s ohledem na telekomunikační řešení a dopravní vztahy.
 • Kontroluje činnost při realizaci projektů ITS na ŘSD ČR se zřetelem na vícekriteriální souvislosti a podporuje procesy řízení změn.
 • Vyhodnocuje realizované projekty ITS. 
 • Zajišťuje proces posuzování shody výrobků a systémů ITS  ve vztahu na vydaná nařízení Evropské komise vč. platných technických norem a předpisů.
 • Připravuje podklady pro jednání Centrální komisi Ministerstva dopravy ČR.
 • Reprezentuje ŘSD ČR při hodnocení veřejných zakázek ITS.
 • Reprezentuje ŘSD ČR při jednání s externími organizacemi (např. Český telekomunikační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR aj.) v oblasti elektronických komunikací.

Co od Vás očekáváme

 • VŠ nebo SŠ vzdělání se zaměřením na dopravu, telekomunikace, elektrotechniku nebo ICT
 • Praxe v oboru min. 5 let podmínkou v případě SŠ vzdělání
 • Praxe v oboru problematiky řízení dopravy výhodou
 • Uživatelská znalost MS Office a práce s databázovými systémy
 • Znalost anglického jazyka výhodou (porozumění mluvenému i psanému projevu v oblasti dopravy nebo ITS a vedení rozhovoru v těchto oblastech na úrovni mírně pokročilého)
 • Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost
 • Analytické myšlení

Co nabízíme

 • Obsahově zajímavou a tvořivou práci na tvorbě koncepce rozvoje ITS a na přípravě a na realizaci národních a mezinárodních projektů
 • Možnost odborného i osobního růstu, účast na pravidelných odborných konferencích a školeních.
 • Účast na velkých dopravních projektech při výstavbě dálnic.
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, příspěvek formou Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek. 

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle dosaženého vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn v návaznosti na pracovní výkon.

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.