Specialista pro inteligentní dopravní systémy (analytik IKT)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

 • Termín přihlášek

  31. prosinec 2020

Čím se u nás budete zabývat

 • Připomínkovat projektovou dokumentaci k výstavbě telematiky z pozice referenta zodpovídajícího za danou agendu
 • Spolupracovat na přípravě technických zadávacích podmínek na výstavbu, dodávky a služby týkající se dané agendy
 • Podílet se na přípravě závazných technických standardů ŘSD (z oblasti svěřené agendy) a jejich následné implementaci, ve spolupráci s projektovým týmem
 • Spolupracovat při definování potřebných on-line dat v rámci svěřené agendy a následné práci a správě těchto dat
 • Spolupracovat na přípravě provozní dokumentace a následná kontrola provozu ve spolupráci s projektovým týmem

Co od Vás očekáváme

 • VŠ nebo SŠ vzdělání se zaměřením na dopravu, telekomunikace, elektrotechniku nebo ICT. U
  vysokoškoláků vhodné i pro absolventy dopravních fakult, u středoškoláků výhodou praxe v oboru problematiky řízení dopravy nebo kooperativních systémů.
 • Uživatelskou znalost MS Office a znalost práce s databázovými systémy
 • Znalost anglického jazyka (porozumění odbornému textu a schopnost vést odbornou komunikaci)
 • Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost
 • Analytické myšlení
 • Schopnost samostatné práce

Co nabízíme

 • Obsahově zajímavou a tvořivou práci na národních a mezinárodních projektech
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje, účast na odborných konferencích apod.
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenky v hodnotě 130 Kč, bezplatná jazyková výuka, příspěvek formou
  Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

  Termín nástupu
  Dle dohody

  Pracovní poměr
  Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou. U studentů možnost dočasného zkráceného úvazku (min. 4 dny v týdnu).

  Platové podmínky
  12. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. K tomu nenárokové
  složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.