Specialista pro správu dálničních odpočívek (Referent majetkové správy)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

 • Termín přihlášek

  9. červenec 2021

Čím se u nás budete zabývat

 • Zajištění specializovaných činností souvisejících se zabezpečením majetkové správy dálnic
 • Investiční příprava odpočívek (zadávání studií, projektových dokumentací, dohled nad průběhem přípravy odpočívek u spolupracujících útvarů ŘSD)
 • Posouzení dokumentace nových staveb dálnice, jejích oprav a rekonstrukcí včetně stanovování návrhů technologických postupů provádění staveb, rekonstrukcí, oprav a údržby
 • Kontrola dodržování smluvních podmínek, ve spolupráci s majetkovými správci jednotlivých dálničních tahů a příslušnými Středisky správy a údržby dálnice (SSÚD)
 • Účast ve spolupráci s příslušným majetkovým správcem na reklamačních řízeních
 • Průběžný dohled nad prováděním prací, upozornění na rizika/závady
 • Účast na kontrolních dnech staveb, přejímkách stavebních objektů včetně závěrečné prohlídky dokončené stavby
 • Kompletace a kontrola platnosti předaných dokladů a dokumentace
   

Co od Vás očekáváme

 • VŠ/SŠ vzdělání (lze nahradit min. praxí 3 roky) stavebního zaměření
 • Základní orientace v zákonech č. 13/1997 Sb. a č. 219/2000 Sb.
 • Praxe velkou výhodou
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost
 • Silné komunikační dovednosti
 • Samostatné rozhodování
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme

 • Možnost podílet se na zlepšování kvality průběhu staveb
 • Spolupráci na projektech v celorepublikové působnosti
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka angličtiny, příspěvek formou Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu

Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní
pracovní poměr na plný pracovní úvazek na dobu určitou 1 rok, s následnou
možností prodloužení na dobu neurčitou.
 
Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe, K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.