Technický pracovník, oddělení oprav dálnic Čechy

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

 • Termín přihlášek

  9. březen 2021

Čím se u nás budete zabývat

 • Průběžný dohled nad prováděním prací,
  upozornění na rizika/závady
 • Účast na kontrolních dnech staveb, přejímkách
  stavebních objektů včetně závěrečné prohlídky dokončené stavby
 • Kompletace a kontrola platnosti předaných
  dokladů a dokumentace

Co od Vás očekáváme

 • VŠ příp. SŠ vzdělání (lze nahradit min. praxí
  5 let) zaměření stavební
 • Základní orientace v zák. č. 13/1997 Sb., o
  pozemních komunikacích
 • Praxe velkou výhodou
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost
 • Silné komunikační dovednosti
 • Samostatné rozhodování

Co nabízíme

 • Možnost podílet se na zlepšování kvality průběhu staveb
 • Spolupráci na projektech v celorepublikové působnosti
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5
  dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, parkování v dochozí vzdálenosti od pracoviště, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu
Dle dohody


Pracovní poměr
Hlavní pracovnípoměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení jako zástupza mateřskou a rodičovskou dovolenou.
 

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění, přílohač. 1, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe, K tomunenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti naplnění stanovených úkolů).


Termín zaslání přihlášky
Písemnépřihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte do 31. 12. 2020 (do předmětu uveďte„Technický pracovník, oddělení oprav dálnic Čechy“)

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.