Technický pracovník (specialista na silniční záchytné systémy)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

 • Termín přihlášek

  31. prosinec 2020

Čím se u nás budete zabývat

 • Podílet se na posuzování a připomínkování projektové dokumentace ve všech stupních, z hlediska silničních záchytných systémů (dále jen záchytných systémů).
 • Kontrolovat a připomínkovat vyhodnocení rizik bezpečnosti provozu na komunikacích, bezpečnostní prohlídky a bezpečnostní audity komunikací.
 • Navrhovat doplnění a úpravy záchytných zařízení na provozovaných komunikacích.
 • Metodicky řídit a zajišťovat poradenskou činnost pro majetkové správce v oblasti navrhování, přejímání, kontroly, údržby a oprav záchytných systémů.
 • Zpracovávat zásady pro koncepční i operativní činnost organizace, v oblasti záchytných systémů.
 • Koordinovat zřizování a technické provedení záchytných systémů na jednotlivých stavbách.
 • Podílet se na zpracování a zajištění zásad pro jednotnou aplikaci technických předpisů a standardů pro záchytné systémy.
 • Zúčastňovat se přejímek a prohlídek záchytných systémů včetně kontroly související dokumentace.
 • Zúčastňovat se jednání s projektanty, zhotoviteli a cizími správci záchytných systémů.

Co od Vás očekáváme

 • VŠ vzdělání stavebního či dopravního zaměření
 • Zkušenost s liniovou výstavbou – velkou výhodou
 • Orientace v projektové dokumentaci a stavební legislativě
 • Organizační schopnosti
 • Ochota učit se
 • Uživatelská znalost MS Office, MS Project
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost

Co nabízíme

 • Zajímavou a rozmanitou práci ve velké organizaci.
 • Možnost odborného i osobního růstu, účast na pravidelných odborných konferencích a školeních.
 • Účast na velkých dopravních projektech při
  výstavbě dálnic.
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5
  dní indispozičního volna, stravenky v hodnotě 130 Kč, bezplatná jazyková výuka angličtiny, možnost využití rekreačních zařízení)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní
  sladění osobního života

  Termín nástupu:
  dle dohody

  Pracovní poměr:
  Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

  Platové podmínky:
  12. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn.

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.