Technický pracovník (vodohospodář)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

 • Termín přihlášek

  5. květen 2021

Čím se u nás budete zabývat

V rámci provozního úseku, do oddělení speciálních činností hledáme kolegu vodohospodáře, s minimálně středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním technického/stavebního směru v oblasti vodních a vodohospodářských staveb. Uvítáme znalost legislativních předpisů v oblasti vodního hospodářství. Pokud jsi absolvent, rádi Tě vše naučíme. Na této pozici budete vykonávat tyto činnosti:

 • Připomínkování projektové dokumentace a záměrů dopravního inženýrství z hlediska vodohospodářské problematiky
 • Spolupráce při tvorbě odtokových plánů,pasportizaci odvodňovacích systémů v rámci dálniční sítě ŘSD ČR
 • Stanovování metodiky a koncepce provozních činností v oblasti vodního hospodářství na dálniční a silniční síti ve správě ŘSD ČR včetně příslušenství dálnic (areály Středisek správy a údržby dálnice-SSÚD, dálniční odpočívky)
 • Plánování údržby a zajištění údržby dálničního a silničního odvodnění, včetně postupu při úniku závadných látek
 • Podílení se na schvalování investorských rozpočtů údržbových činností v oblasti vodního hospodářství na SSÚD

Co od Vás očekáváme

 • Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického/stavebního směru v oblasti vodních a vodohospodářských staveb.
 • Znalost legislativních předpisů v oblasti vodního hospodářství je vítána
 • Vhodné i pro absolventy 
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost
 • Velmi dobrou znalost práce na PC, MS Windows, MS Office
 • Proaktivitu, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, loajalitu

Termín nástupu
Ihned nebo dle dohody.

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a započitatelné odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Co nabízíme

 • ŘSD ČR je největším zadavatelem dopravních staveb v ČR, dostanete se k největším výstavbovým projektům v ČR
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zajímavou práci v přátelském prostředí
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka angličtiny, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže),
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní
  sladění osobního života.

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.