Technolog, Úsek kontroly kvality staveb Morava (66-2021, Ostrava)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava

 • Termín přihlášek

  27. září 2021

Čím se u nás budete zabývat

Do Oddělení technické kontroly staveb Morava, hledáme kolegu, který bude vykonávat tyto činnosti:
 

 • Kontrola kvality vykonávaných prací v souladu se schválenou projektovou dokumentací (PDPS/RDS)
 • Součinnost se správcem stavby při zpracování podkladů potřebných k uplatnění sankcí vyplývajících z neplnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby
 • Kontrola výkonu TDI / TDS při rozhodujících činností odsouhlasení ucelených částí prací, úseku nebo objektu.
 • Kontrola provádění kontrolních zkoušek, spolupráce s laboratoří ŘSD a externími laboratořemi
 • Kontrola výkazů externího technického dozoru

Co od Vás očekáváme

 • VŠ technického směru podmínkou, stavební směr výhodou
 • Autorizace v oboru stavebnictví
 • Čtení výkresové dokumentace podmínkou
 • Řidičský průkaz sk.B, aktivní řidič podmínkou
 • Praxe v oboru dopravních staveb podmínkou
 • Znalost PC, MS Office podmínkou
 • Znalost a orientace v technických předpisech (ČSN, TKP, TP) výhodou 
 • Trestní bezúhonnost
 • Organizační a vyjadřovací schopnosti

Co nabízíme

 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Perspektivní a zajímavou práci na dopravních projektech
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál 75,60 Kč/den, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života s pracovním

Termín nástupu:
dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na plný pracovní úvazek na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.

Platové podmínky:
12. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., příloha č. 1, v závislosti na počtu let relevantní odborné praxe, k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek, motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.