Technolog ve stavební laboratoři

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

 • Termín přihlášek

  2. červenec 2021

Čím se u nás budete zabývat

Do Samostatného oddělení zkušebnictví, hledáme kolegu, který bude vykonávat tyto činnosti:

 •  Schvalování průkazních zkoušek/zkoušek typu, odborná administrativa s tím spojená
 • Odběry vzorků, zkoušky, vyhodnocování výsledků a zpracování zkušebních protokolů asfaltových směsí, kameniva, betonu a dalších materiálů, provádění vývrtů a dalších zkoušek na komunikacích
 • Práce v režimu akreditované zkušební laboratoře
 • Komunikace se zákazníky
 • Stanovování a uplatňování technologických postupů oprav silniční sítě včetně kontroly kvalitativních parametrů
 • Přeprava a obsluha mobilních zkušebních zařízení (vrtací souprava, planograf apod.)
 • Manipulace s břemeny nad 25 kg při odběrech a zkouškách

Co od Vás očekáváme

 • Vysokoškolské vzdělání (stavební či dopravní stavby výhodou), vhodné i pro studenty vyšších ročníků
 • Fyzickou zdatnost (manipulace s vrtací soupravou a vzorky s váhou nad 25 kg)
 • Orientace v technických předpisech (ČSN, TKP, TP, atd.) výhodou
 • Praxe v oboru dopravních staveb nebo v laboratoři velkou výhodou
 • Práce na PC, uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič (po zapracování poskytneme rozšíření řidičského průkazu na sk. E – přívěsný vozík nad 750 kg s vrtací soupravou
 • Organizační schopnosti a psychickou odolnost
 • Samostatnost a pečlivost
 • Trestní bezúhonnost
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího (písemný i mluvený projev)

Co nabízíme

 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje (školení, konference)
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál 75,60 Kč/den, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, mobilní telefon, notebook, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života s pracovním

Možný nástup
Ihned nebo dle dohody

Pracovní poměr
Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.
Hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr po dobu trvání MD/RD s následnou možností prodloužení.

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn v souvislosti s osobním pracovním výkonem.

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.