Administrativně ekonomický pracovník (účetní)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Hlavní 199, 251 66 Mirošovice

 • Termín přihlášek

  14. červenec 2021

Čím se u nás budete zabývat

 • Zabezpečuje komplexní vedení účetnictví střediska, zpracovává uzávěrku účetnictví střediska
 • Organizuje, řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců (účetní, skladník, uklízečka)
 • Podílí se na sestavování plánu rozpočtu střediska, plánů majetkové správy podle výsledků inventur a potřeb
 • Kontroluje hospodaření střediska dle stanovených rozpočtových ukazatelů, sleduje vývoj čerpání a informuje vedoucího střediska, navrhuje mu příslušná opatření
 • Kontroluje dodržování finanční kázně – zejména včasnou úhradu faktur
 • Provádí dílčí práce při zajišťování pracovněprávních úkonů a personalistických prací podle stanovených postupů a pravidel
 • Zajišťuje předzpracování platů tzn. podkladů potřebných pro zajištění výpočtu výše platu, náhrad platu, srážek z platu, případně dalšího plnění, včetně podkladů pro dávky nemocenského pojištění
 • Zajišťuje doklady pro roční zúčtování daně
 • Koordinuje a kontroluje zpracování údajů o docházce zaměstnanců v docházkovém systému
 • Zpracovává potřebné ekonomické, personální a platové výkaznictví za středisko
 • Zajišťuje inventarizaci majetku a závazků (dokladová inventura). Zajišťuje likvidaci majetku
 • Podílí se na zajištění zdravotních prohlídek.

Co od Vás očekáváme

 • Minimálně SŠ vzdělání nejlépe ekonomického zaměření
 • Praxe v oboru na podobné pozici min. 2 roky
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz sk. B výhodou
 • Trestní bezúhonnost
 • Pečlivost, samostatnost
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme

 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, příspěvek formou Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, volné vstupenky do Aquaparku Čestlice, ZOO Praha, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky na lyže)
 • Pevná pracovní doba 6:30 – 15:00 h.

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
10.platová třída platová třída dle NV ČR č. 300/2019., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a započitatelné odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek, zvláštní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.