Vedoucí IT projektů, analytik IKT (62-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

 • Termín přihlášek

  14. duben 2023

Čím se u nás budete zabývat

Hledáme aktivního a komunikativního kolegu/kolegyni k vedení IT projektů ve velké státní organizaci, který bude samostatně vést naše IT projekty v roli projektového manažera a pomáhat s jejich implementací napříč organizací. Proto uvítáme především zkušenost s koordinací již zmíněných IT projektů.

 • Vést jednotlivé IT projekty a mít za ně zodpovědnost
 • Komunikovat se zadavateli projektů, s projektovými specialisty útvarů ŘSD ČR a externími dodavateli systémů
 • Pravidelně reportovat o stavu jednotlivých projektů, mít přehled o jejich vývoji
 • Navrhovat a řídit schůzky projektového týmu, řešit případné neshody a hlídat jejich nápravu
 • Spravovat, aktualizovat a navrhovat změny projektové metodiky v Úseku informatiky Metodicky vést skupinu zaměstnanců

Co od Vás očekáváme

 • Zkušenosti s vedením projektů, ideálně v oblasti organizování, koordinování a plánování projektů (oblast IT je výhodou, nikoliv podmínkou)
 • VŠ vzdělání, u SŠ alespoň 3 roky praxe
 • Organizovanost (vlastní i vůči ostatním), schopnost plánovat, dodržovat termíny a dotahovat věci do zdárného konce
 • Schopnost řídit samostatně projekt, vyhodnocovat postup práce a reportovat stav projektu
 • Velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti, organizační schopnosti a zkušenost s vedením týmu
 • Schopnost zajistit plynulou komunikaci mezi zadavateli projektů, projektovými specialisty a dodavateli technologií
 • Dobrou znalost produktů z rodiny Microsoft: Word, Excel, Teams, Project, Power Bi Trestní bezúhonnost

Co nabízíme

 • Možnost pracovat na projektech, které ovlivňují dopravní infrastrukturu v ČR
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace, největšího zadavatele dopravních staveb v ČR
 • Práci v přátelském kolektivu s podporou a zaučením
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, výuka angličtiny na pracovišti, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, možnost pracovat 2 dny na home office v měsíci, zvýhodněná Multisport karta, parkování v dochozí vzdálenosti od pracoviště, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku Čestlice a volné skipasy na lyže v Krkonoších a Beskydech)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu
dle dohody
 
Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou
 
Platové podmínky
13. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017 ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek, příplatek za vedení + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.