Vedoucí oddělení oprav a údržby komunikací

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Zeyerova 1310/2, 460 01 Liberec

 • Termín přihlášek

  5. únor 2021

Čím se u nás budete zabývat

 • Koordinace přípravy neinvestičních akcí
 • Navrhování a koordinace účastníků oprav, projektantů, dodavatelů
 • Zpracování podkladů pro rozpočtová opatření
 • Řízení, kontrola a organizace činnosti oddělení  provozu
 • Metodické vedení skupiny zaměstnanců
 • Řízení, koordinace a realizace údržby podle smluv o poskytování služeb při údržbě dálnice D 10 a silnic I. třídy na území Libereckého kraje
 • Řízení, koordinace a realizace údržby a oprav silnic podle samostatných smluv o dílo na území Libereckého kraje
 • Potvrzování faktur za údržbové činnosti a opravy, prováděné na základě smluv o provádění stavebních prací nebo poskytování služeb při údržbě dálnice D 10 a silnic I. třídy na území Libereckého kraje
 • Řízení a kontrola vyřizování žádostí uživatelů dálnice D 10 a sil. I. tř. v Libereckém kraji o náhradu škody z důvodu vzniku provozních škod a závad sjízdnosti,
 • Příprava podkladů zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele údržby a oprav dálnice D 10 a silnic I. třídy podle aktuálního stavebního stavu tělesa, součástí a příslušenství silnic a podle zpracované diagnostiky nebo z centrálně zajištěných měření proměnných parametrů vozovek, případně včetně projektové dokumentace, podílení se na optimálnosti technických řešení staveb silnic, jejich součástí a příslušenství,
 • Přejímka dokončených staveb silnic a zařízení do majetkové správy a údržby před kolaudací
 • Odborné sledování staveb a služeb při údržbě a opravách dálnice D 10 a silnic a příprava podkladů pro reklamační řízení
 • Kontrola stanovisek a vyjádření organizace k dotčení pozemků a staveb dálnice D 10 a silnic jinými záměry, především při omezení obecného užívání uzavírkami a při zvláštním užívání silnic, kontrola a parafování nájemních smluv, smluv o zřízení věcného břemene a obdobných práv,
 • Spolupráce s dopravními inspektoráty Policie ČR, silničními správními úřady, hasičským záchranným sborem LK, obcemi, vlastníky a správci dopravní a technické infrastruktury a vlastníky sousedních nemovitostí,
 • Kontrola dodržování příslušných technických předpisů, norem a standardů při provádění údržby silnic ze strany zhotovitelů stavebních prací a poskytovatelů služeb
 • Vnitřní kontrolní činnost, dodržování souboru vnitřních předpisů v souladu se zákonem o finanční kontrole
 • Plnění úkolů z porad vedení Správy
 • Plnění dalších pracovních činností podle dispozic nadřízeného, případně na základě pověření podle organizačního a podpisového řádu


Co od Vás očekáváme

 • VŠ vzdělání stavebního zaměření
 • Autorizace pro dopravní stavby – výhodou
 • Bezpečná orientace v silniční a stavební
  legislativě a rezortních předpisech (TP MD, TKP ŘSD), znalost zákona o
  pozemních komunikacích
 • Znalost FIDIC (Červená kniha, Zelená kniha) –
  výhodou
 • Požadovaná praxe min. 5 roků v oboru
  dopravní stavby
 • Práce na PC, znalost MS Office, znalost MS
  Project - výhodou
 • Velmi dobré komunikační a prezentační
  dovednosti, organizační schopnosti a zkušenost s  vedením týmu
 • Trestní bezúhonnost
 • Řidičský průkaz sk. B
 • Znalost českého jazyka a gramatiky na úrovni
  rodilého mluvčího

Co nabízíme

 • Perspektivní a zajímavou práci v rámci dopravních projektů
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zajímavou a různorodou práci v kanceláři
  i v terénu, spolupráce se zhotoviteli staveb, orgány státní a veřejné
  správy
 • Možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu
 • Práci v dobrém kolektivu
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5
  dní indispozičního volna, stravenky v hodnotě 130 Kč, bezplatná jazyková
  výuka, příspěvek z FKSP formou Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních
  zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní
  sladění osobního života

Termín nástupu

Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou. 

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku, v návaznosti na pracovní výkon, příplatek za vedení a mimořádné odměny.

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.