Dispečer, Bernartice (11-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Bernartice 7, 257 65 Bernartice

 • Termín přihlášek

  17. Februar 2023

Čím se u nás budete zabývat

 • Sleduje a vyhodnocuje aktuální dopravní situaci na svěřeném úseku dálnice
 • Operativně podle okamžité situace organizuje činnost posádek asistenčního vozidla
 • V zimním období vyhodnocuje vývoj počasí a jeho vliv na sjízdnost na svěřeném úseku dálnice
 • Operativně rozhoduje o zahájení činnosti v zimní údržbě dle schváleného plánu
 • Zajišťuje komunikaci se složkami integrovaného záchranného systému v případech dopravních nehod a mimořádných událostí
 • Zajišťuje vedení základních aplikací a dokumentace k dispečerské službě a k provozu motorových vozidel
 • Podílí se na přidělování a organizaci práce dělníkům dálniční údržby dle pokynů nadřízeného

Co od Vás očekáváme

 • ÚSO vzdělání s maturitou (při vyučení nutná praxe v oboru min. 3 roky)
 • Ochotu pracovat v nepřetržitém provozu 24/7 (12hodinové směny)
 • Praxe v oboru údržby pozemních komunikací výhodou
 • Uživatelská znalost MS Office a obecně práce na PC
 • Odolnost vůči stresu
 • Schopnost samostatného rozhodování
 • Schopnost rychle se učit
 • Trestní bezúhonnost

Co nabízíme

 • Zajímavou práci spojenou s údržbou dálnic a silnic I. třídy
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Příplatek za směnný provoz
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, příspěvek formou eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 
Termín nástupu
Dle dohody
 
Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou
 
Platové podmínky
9. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV č.341/2017 Sb., příloha č. 1, ve znění pozdějších předpisů. Platový stupeň v závislosti na dosaženém stupni vzdělání a počtu let relevantní odborné praxe, dále příplatek za směnný provoz a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek, motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.