Investiční referent, realizace D48 (46-2022)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava

 • Termín přihlášek

  3. Januar 2023

Čím se u nás budete zabývat

 • Koordinace činnosti všech účastníků při přípravě a realizaci stavby
 • Projednávání projektové dokumentace a ostatních dokladů stavby s orgány státní správy, samosprávy a účastníky veřejnoprávních řízení
 • Organizace a kontrola zpracování podkladů pro zadání, projektů staveb a podkladů pro uzavření smluv na dodávku stavebních prací
 • Zpracování agendy týkající se přípravy a realizace staveb (věcné, finanční, časové plnění staveb)
 • Kontrola čerpání finančních prostředků na přidělených stavbách
 • Kontrola předmětu plnění smluvního vztahu s dodavateli (věcná úplnost, termíny) a se zhotoviteli (prováděné práce, objem, kvalita, úplnost a podpisy protokolů dle vnitřních normativních aktů)
 • Kontrola postupu prací na stavbách (rozsah a kvalita prací, plnění harmonogramu, BOZP), dle potřeby navrhování a realizace nápravných opatření k odstranění zjištěných závad
 • Organizace a odpovědnost za předávací řízení (doklady, smlouvy, předání správcům)
 • Zpracování podkladů pro zadávání veřejných zakázek v souladu s příslušným předpisem
 • Ve spolupráci s technickým dozorem investora svolávání kontrolních dnů stavby atd.

Co od Vás očekáváme

 • VŠ příp. SŠ vzdělání (lze nahradit min. praxí 3 let) stavebního zaměření, dopravní stavby výhodou
 • Základní orientace v technických a právních předpisech pozemních komunikací, orientace v projektové dokumentaci
 • Zkušenost s investiční výstavbou vítáme
 • Zkušenost s liniovou výstavbou – velkou výhodou
 • Vhodné i pro absolventy
 • Organizační schopnosti
 • Uživatelská znalost MS Office, MS Project
 • Trestní bezúhonnost
 • Řidičský průkaz sk.B
 • Spolehlivost, samostatnost, ochota učit se
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme

 • Možnost podílet se na největších výstavbových projektech v ČR
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zajímavou práci v přátelském prostředí
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál ve výši 75,60 Kč/den, bezplatná jazyková výuka, benefitní systém E-benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu
dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a započitatelné odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.