Mistr dispečer, Pravy (13-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč

 • Termín přihlášek

  17. Februar 2023

Čím se u nás budete zabývat

 • Organizuje práci dispečerů a zajišťuje chod dispečerského pracoviště
 • Zpracovává rozvrh směn dispečerů a zajišťuje jejich zastupování v případech nepřítomnosti
 • Vyhodnocuje a kontroluje vedení základních aplikací a vedení dokumentace jednotlivými dispečery
 • Zpracovává mzdové podklady pro dispečery
 • Při vzniku mimořádných dopravních událostí operativně personálně posiluje obsazenost dispečerského pracoviště
 • Při zastupování na dispečerském pracovišti vykonává funkci dispečera v plném rozsahu

Co od Vás očekáváme

 • SŠ vzdělání nejlépe dopravního zaměření (není podmínkou)
 • Časovou flexibilitu – práce v režimu 24/7 s nerovnoměrně rozloženou prac. dobou
 • Praxe v oboru výhodou
 • Uživatelská znalost práce na PC a MS Office
 • Trestní bezúhonnost
 • Pečlivost, samostatnost

Co nabízíme

 • Zajímavou práci spojenou s údržbou dálnic a silnic I. třídy
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Příplatek za vedení a příplatek za směnný provoz
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, příspěvek formou eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Platové podmínky
9. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV č.341/2017 Sb., příloha č. 1, ve znění pozdějších předpisů. Platový stupeň v závislosti na dosaženém stupni vzdělání a počtu let relevantní odborné praxe, dále příplatek za vedení, rizikový příplatek a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek, motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.