Specialista pro Inteligentní dopravní systémy, analytik IKT (107-2022)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

 • Termín přihlášek

  16. November 2022

Čím se u nás budete zabývat

 • Podílí se na zpracování analýz systémů ITS na síti dálnic a silnic I. třídy a podílí se na zpracování koncepce rozvoje ITS v souladu s potřebami ŘSD ČR.
 • Podílí se na vytváření koncepce rozvoje ITS na silniční síti, a to především s ohledem na telekomunikační a datová řešení.
 • Identifikuje problémy a kritická místa rozvoje ITS na síti dálnic a silnic I. třídy.
 • Posuzuje věcné náplně projektových záměrů ITS s ohledem na právní a technické předpisy.
 • Podílí se na vyhodnocení realizovaných projektů ITS. 
 • Podílí se na kontinuálním vytváření prostředí posuzování shody výrobků a systémů ITS  ve vztahu na vydaná nařízení Evropské komise vč. platných technických norem a předpisů.
 • Připravuje podklady pro jednání Centrální komise Ministerstva dopravy ČR.
 • Reprezentuje ŘSD ČR při jednání s externími organizacemi (např. Český telekomunikační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR aj.) v ITS.
 • Spolupracuje ve výše zmíněných oblastech s Ministerstvem dopravy.

Co od Vás očekáváme

 • VŠ nebo SŠ vzdělání se zaměřením na dopravu, telekomunikace, elektrotechniku nebo ICT
 • Praxe v oboru min. 5 let podmínkou v případě SŠ vzdělání
 • Praxe v oboru problematiky řízení dopravy výhodou
 • Uživatelská znalost MS Office a práce s databázovými systémy
 • Znalost anglického jazyka výhodou (porozumění mluvenému i psanému projevu v oblasti dopravy nebo ITS a vedení rozhovoru v těchto oblastech na úrovni mírně pokročilého)
 • Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost
 • Analytické myšlení

Co nabízíme

 • Obsahově zajímavou a tvořivou práci na tvorbě koncepce rozvoje ITS a na přípravě a na realizaci národních a mezinárodních projektů
 • Možnost odborného i osobního růstu, účast na pravidelných odborných konferencích a školeních.
 • Účast na velkých dopravních projektech při výstavbě dálnic.
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, možnost 2 dnů home office v měsíci, stravenkový paušál, výuka angličtiny na pracovišti, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu:
dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.