Technický pracovník – mostař (35-2023)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Zeyerova 1310/2, 460 01 Liberec

 • Termín přihlášek

  28. März 2023

Čím se u nás budete zabývat

 • Správa a údržba mostních objektů, portálů a poloportálů na dálnici D10 a silnicích I. třídy na území Libereckého kraje
 • Zajišťuje pravidelné „běžné prohlídky“ mostů, stanovuje rozsah údržby a oprav
 • Provádí a zajišťuje záruční prohlídky (eviduje vady, uplatňuje reklamace)
 • Provádí kontrolu projektových dokumentací v části mostů a opěrných zdí
 • Účastní se technických prohlídek a přejímacích řízení po dokončení nebo opravách mostů Zadává zpracování diagnostických průzkumů a projektové dokumentace
 • Zpracovává požadavky na finanční potřeby nutné pro opravy a údržbu
 • Spolupracuje při přípravě investičních akcí

Co od Vás očekáváme

 • SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního zaměření
 • Bezpečná orientace v silniční a stavební legislativě, znalost zákona o pozemních komunikacích
 • Požadovaná praxe min. 3 roky v oboru dopravní stavby
 • Práce na PC, znalost MS Office
 • Trestní bezúhonnost
 • Řidičský průkaz sk. B
 • Spolehlivost, samostatnost

Co nabízíme

 • Zajímavou a různorodou práci, která významně ovlivňuje dopravní projekty v regionu
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, příspěvek formou eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu
dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR , a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.