Analytik IKT, rozvoj telematických systémů (9-2022)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

 • Termín přihlášek

  6. December 2022

Čím se u nás budete zabývat

V rámci samostatného oddělení inteligentních dopravních systémů, hledáme kolegu. V současné chvíli posilujeme tým lidí pro podporu budování moderních dopravních technologií - telematiky (Inteligentní dopravní systémy - ITS). Jedná se o dopravně informační a řídicí systémy, kooperativní systémy (C-ITS) a další telematické systémy. Volná místa jsou v agendě kooperativních systémů (C-ITS) a agendě podpory celorepublikové výstavby telematických systémů.

Čím se u nás budete především zabývat?

 • Vytváření nebo připomínkování projektové dokumentace
 • Spolupráce na přípravě projektových záměrů, investičních akcí a zadávacích specifikací
 • Spolupráce na přípravě technických specifikací a jejich následném zavádění ve spolupráci s projektovým týmem
 • Spolupráce na zajištění procesu výstavby telematických systémů
 • Spolupráce při návrhu, práci a správě potřebných on-line dat

Co od Vás očekáváme

 • VŠ nebo SŠ vzdělání se zaměřením na dopravu, telekomunikace, elektrotechniku, IT nebo ICT
 • Praxe v oboru podmínkou v případě SŠ vzdělání
 • Praxe v oboru problematiky kooperativních telematických systémů nebo výstavby elektrotechnických systémů výhodou Uživatelskou znalost MS Office
 • Znalost anglického jazyka (porozumění textu a schopnost vést odbornou komunikaci)
 • Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost
 • Analytické myšlení
 • Schopnost samostatné práce

Co nabízíme

 • Obsahově zajímavou a tvořivou práci na národních a mezinárodních projektech
 • Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje, účast na odborných konferencích apod.
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál v hodnotě 75,60 Kč, bezplatná výuka angličtiny, roční příspěvek formou Gallery Beta či příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní  sladění osobního života

Termín nástupu 
dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.