Investiční referent – hlavní inženýr realizace (99-2022)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  W. Churchilla 1344, 400 01 Ústí nad Labem

 • Termín přihlášek

  15. October 2022

Čím se u nás budete zabývat

 • Řízení a zpracování agendy týkající se vlastní realizace staveb (věcné, finanční, časové plnění staveb, změny během výstavby, smluvní korespondence apod.)
 • Příprava podkladů pro výběrové řízení na vybrané služby a stavební práce v přípravě a realizaci investičních akcí Správy Chomutov
 • Organizace jednání (koordinační porady, kontrolní dny, mimořádná jednání, úřední kontroly a audity, předání a převzetí staveniště, přejímací řízení, technické prohlídky apod.) v souvislosti s realizací přidělených staveb
 • Kontrola postupu prací na stavbách v součinnosti s technickým dozorem stavebníka a Útvarem kontroly kvality staveb (rozsah a kvalita prací, plnění harmonogramu, BOZP aj.) a podle potřeby navrhování a realizace nápravných opatření k odstranění zjištěných závad
 • Kontrola a řízení týmu technických dozorů a specialistů, posuzujících realizační dokumentaci
 • Dohled nad dodržením obecně platných předpisů, rezortních předpisů a vnitřních normativních aktů majících vztah k provádění prací

Co od Vás očekáváme

 • VŠ příp. SŠ vzdělání (lze nahradit min. praxí 5 let) stavebního zaměření, dopravní stavby – výhodou
 • Bezpečná orientace v projektové dokumentaci a stavební legislativě
 • Zkušenost s výkonem technického dozoru výhodou a liniovou výstavbou – velkou výhodou
 • Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách PK, autorizace ČKAIT – velkou výhodou
 • Znalost FIDIC (Červená kniha) – velkou výhodou
 • Organizační schopnosti a ochota učit se
 • Uživatelská znalost MS Office, MS Project
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost

Co nabízíme

 • Perspektivní a zajímavou práci na nejvýznamnějších dopravních projektech v regionu
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, příspěvek formou eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu

Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.