Investiční referent přípravy staveb, specialista PPP projektů (113-2022)

 • Typ úvazku

  Plný úvazek

 • Adresa pracoviště

  Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

 • Termín přihlášek

  22. November 2022

Čím se u nás budete zabývat

 • Podílet se na tvorbě koncepce investování a zadávání veřejných zakázek pro realizaci PPP projektů
 • Koordinovat účastníky přípravy a realizace stavebních investic
 • Projednávat projektové dokumentace a ostatních doklady stavby s orgány státní správy, samosprávy a účastníky veřejnoprávních řízení
 • Zajišťovat podklady pro administraci veřejných zakázek včetně poskytnutí součinnosti při výběrovém řízení
 • Kontrolovat řádné plnění smluvního vztahu dodavateli, včetně věcné kontroly a převzetí dokončených prací
 • Projednávat problematiku majetkoprávní přípravy s jednotlivými vlastníky v souvislosti s omezením užívání nebo výkupy stavbou dotčených nemovitostí ve spolupráci s pracovníky inženýringu konkrétní stavby
 • Zadávat vypracování a případné projednání odborných technických posudků a potřebných průzkumů, znaleckých posudků, projektových dokumentací spojených s realizací staveb
 • Plánovat finanční prostředky a průběžně kontrolovat čerpání rozpočtu

Co od Vás očekáváme

 • VŠ příp. SŠ vzdělání stavebního zaměření
 • Praxi v oboru min. 3 roky
 • Orientaci v technických a právních předpisech souvisejících s výstavbou (zákon č. 219/2000 Sb., Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zákon č. 416/2009 Sb., Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací)
 • Orientaci v projektové dokumentaci a stavební legislativě
 • Zkušenost s investiční přípravou
 • Zkušenost s přípravou liniových staveb – velkou výhodou
 • Znalost Aj na úrovni středně pokročilý (komunikace se zahraničními partnery)
 • Znalost FIDIC – výhodou
 • Organizační schopnosti
 • Ochota učit se
 • Uživatelskou znalost MS Office
  Trestní bezúhonnost

Co nabízíme

 • Jedinečnou možnost podílet se na zahajované transakční fázi PPP projektu D35 Opatovec – Mohelnice dle usnesení vlády č. 708/2022
 • Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje, účast na odborných konferencích apod.
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál v hodnotě 99,40 Kč, bezplatná jazyková výuka, roční příspěvek 10.500, - Kč formou e-Benefity či příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
13. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr). Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.