Spolupráce s Univerzitou Pardubice

Datum: 23. September 2020

ŘSD ČR podepsalo Memorandum o spolupráci v oblasti dopravní informatiky s Univerzitou Pardubice.

Předmětem smlouvy je poskytnutí dat o dopravních informacích z aplikací ŘSD ČR pro potřeby Univerzity, pořádání odborných přednášek a dále spolupráce v oblasti prezentační a publikační.