VYRAZILI JSME NA SEZNAMOVÁKY

Datum: 1. October 2021

V rámci naší spolupráce se studenty vysokých škol jsme se letos rozhodli vyrazit i na SEZNAMOVÁKY – seznamovací kurzy pro studenty prvních ročníků. Cílem bylo se představit novopečeným studentům a navázat i s nimi spolupráci – pozvat je na zajímavé semináře, které pro ně chystáme, ale také na exkurze přímo v terénu.

 

Společně s námi vyrazil za studenty Tým silniční bezpečnosti, se kterým jsme pro ně připravili bohatý program, jehož hlavním heslem je: HLAVNĚ BEZPEČNĚ!

Podívejte se na REPORTÁŽ ze SEZNAMOVÁKU na Máchově jezeře: https://www.facebook.com/pracersd/videos/2980686315540410

Nebo VIDEO z UZLU, který je jediným seznamovacím kurzem na Fakultě dopravní ČVUT. Pořádají ho členové klubu EFDRIVE, se kterými (jak už asi víte) spolupracujeme: https://www.facebook.com/pracersd/videos/392579878934287